میزبانی وب سایت شما در بهترین دیتاسنتر های دنیا

آپتایم 99 درصد , تضمین امنیت , بک آپ گیری روزانه
فضا (درایو SSD) 200 مگابایت
4% Complete
پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
2% Complete
تعداد حساب ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد دیتابیس نامحدود
100% Complete
تعداد ساب دامنه نامحدود
100% Complete
تعداد پارک دامنه نامحدود
100% Complete
دامنه اظافه 1 عدد
10% Complete
نصب رایگان cms دارد
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
بک آپ روزانه
100% Complete
قیمت ماهیانه ندارد
100% Complete
قیمت سه ماهه ندارد
100% Complete
قیمت شش ماهه 12,000 تومان
14% Complete
قیمت سالیانه 20,000 تومان
14% Complete
قیمت دو ساله 38,000 تومان
14% Complete
US-SSD1 قیمت 12,000/6 mo سفارش دهید
فضا (درایو SSD) 500 مگابایت
10% Complete
پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
5% Complete
تعداد حساب ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد دیتابیس نامحدود
100% Complete
تعداد ساب دامنه نامحدود
100% Complete
تعداد پارک دامنه نامحدود
100% Complete
دامنه اظافه 2 عدد
20% Complete
نصب رایگان cms دارد
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
بک آپ روزانه
100% Complete
قیمت ماهیانه 5,000 تومان
12% Complete
قیمت سه ماهه 12,000 تومان
12% Complete
قیمت شش ماهه 20,000 تومان
23% Complete
قیمت سالیانه 32,000 تومان
22% Complete
قیمت دو ساله 60,000 تومان
22% Complete
US-SSD2 قیمت 5,000/mo سفارش دهید
فضا (درایو SSD) 1024 مگابایت
20% Complete
پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
25% Complete
تعداد حساب ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد دیتابیس نامحدود
100% Complete
تعداد ساب دامنه نامحدود
100% Complete
تعداد پارک دامنه نامحدود
100% Complete
دامنه اظافه 5 عدد
50% Complete
نصب رایگان cms دارد
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
بک آپ روزانه
100% Complete
قیمت ماهیانه 7,000 تومان
17% Complete
قیمت سه ماهه 19,000 تومان
19% Complete
قیمت شش ماهه 32,000 تومان
37% Complete
قیمت سالیانه 50,000 تومان
35% Complete
قیمت دو ساله 95,000 تومان
35% Complete
US-SSD3 قیمت 7,000/mo سفارش دهید
فضا (درایو SSD) 2048 مگابایت
40% Complete
پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
25% Complete
تعداد حساب ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد دیتابیس نامحدود
100% Complete
تعداد ساب دامنه نامحدود
100% Complete
تعداد پارک دامنه نامحدود
100% Complete
دامنه اظافه 5 عدد
50% Complete
نصب رایگان cms دارد
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
بک آپ روزانه
100% Complete
قیمت ماهیانه 10,000 تومان
25% Complete
قیمت سه ماهه 27,000 تومان
27% Complete
قیمت شش ماهه 50,000 تومان
58% Complete
قیمت سالیانه 85,000 تومان
60% Complete
قیمت دو ساله 161,500 تومان
60% Complete
US-SSD4 قیمت 10,000/mo سفارش دهید
فضا (درایو SSD) 5000 مگابایت
100% Complete
پهنای باند ماهیانه 400 گیگابایت
100% Complete
تعداد حساب ایمیل نامحدود
100% Complete
تعداد دیتابیس نامحدود
100% Complete
تعداد ساب دامنه نامحدود
100% Complete
تعداد پارک دامنه نامحدود
100% Complete
دامنه اظافه 10 عدد
100% Complete
نصب رایگان cms دارد
100% Complete
پشتیبانی 24 ساعته
100% Complete
وب سرور لایت اسپید
100% Complete
بک آپ روزانه
100% Complete
قیمت ماهیانه 20,000 تومان
50% Complete
قیمت سه ماهه 50,000 تومان
50% Complete
قیمت شش ماهه 85,000 تومان
100% Complete
قیمت سالیانه 140,000 تومان
100% Complete
قیمت دو ساله 266,000 تومان
100% Complete
US-SSD5 قیمت 20,000/mo سفارش دهید